Vallei en Veluwe circulair

Vallei en Veluwe circulair

Energie- en grondstofstromenanalyse, kansen en ontwikkelpaden en monitoring. Waterschap Vallei en Veluwe is bewust van haar positie en heeft dan ook hoge ambities voor de energietransitie en circulaire economie. Voor deze thema’s heeft het waterschap in zijn Voorjaarsnota 2018-2022 [ref. 2] aangegeven voorloper te willen zijn. De afgelopen jaren zijn al verschillende initiatieven gestart voor energie- en grondstoffenwinning. Maar er is meer nodig vanuit de ambitie om in 2050 circulair te zijn en om in 2025 alle lange termijn keuzes circulair te maken. Ook de Rijks(tussen)doelstelling om in 2030 50 % minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) te gebruiken is hierbij relevant. Waterschap Vallei en Veluwe ziet circulaire economie en energietransitie als uitgangspunt bij de uitoefening van haar taken. Dit rapport is bedoeld om verschillende partijen binnen en buiten het waterschap te laten zien waar kansen liggen om deze ambities te realiseren: het is niet alleen bedoeld voor het bestuur en de medewerkers van het waterschap, maar juist ook als inspiratie- en discussiestuk voor samenwerkingspartners: andere overheden, ondernemers, onderwijs- onderzoeksinstellingen, inwoners en belangenorganisaties. Om kringlopen te sluiten en reststromen te verwaarden is deze samenwerking essentieel.