Verkenning ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’

Verkenning ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat (RWS) werken samen aan het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’. Het doel van dit programma is om de toepassing van kunststof verpakkingsafval van Nederlandse huishoudens te verhogen en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, door het stimuleren van innovaties en het wegnemen van belemmeringen in de markt. In aanloop naar deze pilotprojecten heeft de opdrachtgever behoefte aan meer en beter inzicht in de vraagzijde van de secundaire kuntstofmarkt, zowel qua toepassingsmogelijkheden als qua marktontwikkeling. De verkenning heeft derhalve een technische en een economische component. De doelstelling van de verkenning is tweeledig. Ten eerste een brede analyse van vraag en aanbod van recyclaat gemaakt van kunststof verpakkingsafval, vanuit een technisch en een economisch perspectief. Ten tweede om gesprekspartners enthousiast te maken voor eventuele deelname aan pilotprojecten