Verkenning: Materialenpaspoort voor gebouwen

Verkenning: Materialenpaspoort voor gebouwen

Deze verkenning biedt inzicht in standpunten en visies in de markt over wat een materialenpaspoort is, welke functie(s) het kan bekleden en welke rol partijen hebben bij het beheer en eigenaarschap van een materialenpaspoort. Om de besluitvorming over wettelijke verplichtstelling te ondersteunen, brengt deze verkenning de mogelijke meerwaarde van een materialenpaspoort in kaart. De verkenning is in opdracht van RVO uitgevoerd en schetst hoe het landschap eruit ziet en fungeert als een fundament en geeft hierbij richting aan verdere besluitvorming.