Verkenning voorkomen verbranding recyclebare materialen in 2030

Verkenning voorkomen verbranding recyclebare materialen in 2030

In de Kabinetsreactie op de Transitieagenda’s is aangekondigd dat het kabinet de mogelijkheid gaat verkennen om het verbranden van alle recyclebare afval vanaf 2030 te verbieden. In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 vertaalde dit zich naar ‘Het verkennen van een verbrandingsverbod van recyclebare materialen.’ Aaleen een verbod aan de poort van de afvalverbrandingsinstallaties blijkt tijdens deze verkenning niet werkbaar. Eerder in de keten zullen ook al stappen ondernomen moeten worden. Daarom is deze verkenning uitgevoerd vanuit het einddoel, dat in 2030 geen recyclebare materialen meer worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties.