Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie – deel III

Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie - deel III

Een essentieel onderdeel van een circulaire economie is het benutten van de urban mine, de stedelijke mijn. In een economie waarin kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn is de stedelijke mijn de voornaamste bron van grondstoffen. Onze kennis van deze stedelijke mijn is tot nu toe zeer beperkt. Het is dan ook van groot belang hierin meer inzicht te krijgen. De stedelijke mijn verschilt op een aantal essentiële onderdelen van geologische mijnen: • De stedelijke mijn is alomtegenwoordig, en de hoogste concentraties zijn waar ook de concentraties van mensen zijn • De materialen in de stedelijke mijn zijn in gebruik, en daarmee niet onmiddellijk beschikbaar • De materialen in de stedelijke mijn raken niet op maar worden steeds opnieuw aangevuld. Dat maakt dat ook de exploitatie van de stedelijke mijn er anders uit zal zien dan die van een geologische mijn. Op dit moment echter bevindt het onderzoek naar urban mining zich in de fase van prospecting, het identificeren en kwantificeren van geschikte deposits. Vragen die zich voordoen zijn, onder andere: • Hoeveel van welke materialen zitten in de stedelijke mijn? • In welke hoeveelheden en in welk tempo komen deze beschikbaar voor hergebruik of recycling? In 2019 hebben we de voorraden van materialen in het elektriciteitssysteem, in elektronica en in voertuigen in kaart gebracht; in 2020 die in gebouwen, textiel en elektronische machines. Dit jaar, 2021, is een inventarisatie gemaakt van de materialen in het gassysteem, in de railinfrastructuur en in een groot aantal verschillende consumentenproducten.