Voorraden in de maatschappij

Voorraden in de maatschappij

Resultaten van de voorraadinventarisatie in 2020 van de stedelijke mijn. Hier wordt opgeslagen materialen in gebouwen, textiel en elektronische machines in beeld gebracht. Een essentieel onderdeel van een circulaire economie is het benutten van de urban mine, de stedelijke mijn. In een economie waarin kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn is de stedelijke mijn de voornaamste bron van grondstoffen.