Welke drankverpakkingen zouden beter gerecycled kunnen worden, wanneer ze ook via een statiegeldsysteem zouden worden ingezameld?

Welke drankverpakkingen zouden beter gerecycled kunnen worden wanneer ze ook via een statiegeldsysteem zouden worden ingezameld?

Naar aanleiding van de Motie Beckerman van 20 april 2021 is Wageningen Food en Biobased Research (WFBR) benaderd door het Ministerie van IenW met de volgende vraag: “Welke drankverpakkingen zouden beter gerecycled kunnen worden wanneer ze ook via een statiegeldsysteem zouden worden ingezameld?”. WFBR en het Ministerie zijn overeengekomen deze vraag beknopt te beantwoorden op basis van bij de onderzoekers aanwezige kennis. Dit document is opgesteld op basis van beschikbare kennis over het onderwerp.