WUR’s circular economy policy

WUR’s circular economy policy

Dit document beschrijft de circulaire economie visie en strategie van Wageningen University & Research (WUR). In lijn met het circulaire economiebeleid van de Nederlandse overheid wil WUR het gebruik van (abiotische) grondstoffen vóór 2030 halveren ten opzichte van 2014 door af te zien van producten en hun functie, door producten slimmer te gebruiken, en door langer (her-) gebruik van producten en hun componenten binnen de WUR of elders. Het gebruik van minder producten en hun onderdelen, of een langer (her-) gebruik ervan, zal WUR’s grondstoffengebruik, alsook het te verbranden of recyclen afval verminderen. WUR monitort haar grondstoffengebruik nog niet, maar haar afvalproductie en -verwerking al wel (46% verbranding, 37% recycling en 17% andere afvalverwerkingsmethoden in 2014). De huidige afvalmonitoring zal worden uitgebreid met monitoring van het grondstoffengebruik. Dit maakt het mogelijk de voortgang van WUR’s circulaire economiebeleid te volgen. WUR heeft haar circulaire economiebeleid geoperationaliseerd met de doelstelling om minimaal 50% minder te verbranden en te recyclen in 2030 ten opzichte van 2014. Halvering van verbranding en recycling zal naar verwachting het (abiotische) grondstoffengebruik ook grofweg halveren.