Verkenning zelfbeheer in de warmtetransitie

Hét Servicepunt Warmte in de provincie Utrecht

Verkenning Zelfbeheer in de warmtetransitie

In de warmtetransitie werken steeds meer bewonersinitiatieven aan een energievoorziening of warmtebron in zelfbeheer. Energie Samen en LSAbewoners zien bij initiatieven en gemeenten een behoefte aan handvatten om de lokale samenwerking in de warmtetransitie te organiseren. Bekijk de aanbevelingen in de Verkenning Zelfbeheer in de warmtetransitie.

Download