Voor energiecoöperaties – Elektriciteit

Hét Servicepunt Elektriciteit in de provincie Utrecht

Voor energiecoöperaties

Als energiecoöperatie wil je natuurlijk graag aan de slag met projecten om duurzame energie op te wekken. Dit kan een zon-op-dak, zon-op-land of windproject zijn. In de oriëntatiefase biedt het servicepunt ondersteuning bij het opstarten zo’n project. Zodra projecten verder zijn ontwikkeld komen ze in aanmerking voor andere ondersteuning, zoals het Ontwikkelfonds.

Adviesgesprekken

We bieden een (online) adviesgesprek aan over nieuwe initiatieven binnen je coöperatie. We bespreken de ideeën en plannen voor nieuwe projecten. Welke stappen kun je zetten? Waar vind je meer informatie? Welke hulp heb je daar eventueel bij nodig?

Vraag een adviesgesprek aan

Zon-op-dak projecten

De zon-op-dak ondersteuning is specifiek gericht op initiatieven die een coöperatief project op willen zetten. Wij kunnen je koppelen aan de energiecoöperatie in jouw gemeente. Of als je het project vanuit een energiecoöperatie opzet, kunnen we je op weg helpen en helpen bij vragen of problemen. Speciaal voor zon-op-dak-projecten is de Projectcentrale opgericht. De Zonnekaart van de provincie Utrecht geeft inzicht in de geschiktheid van daken voor zonnepanelen in de provincie. Met de online tool kun je zien op welke daken je zonnepanelen kunt plaatsen.

De Zonnekaart

Andere tools daarvoor zijn:

En/of de online kaarten:

 • Kadaster
 • BAG-register (Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)) –  o.a. met bouwjaar pand
 • Pdok viewer – Gedetailleerde kaarten van Nederland, ook met 3d-functie.

Solar Carports

Bij solar carports worden zonnepanelen boven een parkeerplaats geplaatst. Vaak moet daar nog een overkapping voor gemaakt worden. Om te bepalen of je van parkeerplaatsen een solar carport kunt maken is de volgende tool te gebruiken;

Zonnedakje.nl

De Projectcentrale

De Projectcentrale is een online platform voor zon-op-dak-projecten, dat projectleiders en bestuurders van coöperaties stap voor stap door algemeen toepasbare kennis loodst, aangevuld met contactinformatie voor specifieke, regionale expertise.

Elk project, ook in de Projectcentrale, is opgedeeld in vier fasen: initiatiefase, ontwikkelfase, realisatiefase en exploitatiefase. Elke fase is onderverdeeld in mijlpalen: afgeronde sets van resultaten. Elke mijlpaal bestaat uit stappen, afgebakende activiteiten die tot een resultaat leiden. Het systeem leidt je door de stappen heen. Je kunt stappen markeren als afgerond. Zo houd je overzicht van wat je al gedaan hebt en wat er nog moet gebeuren.

Naar de Projectcentrale

Quick-scan Zon-op-dak-project

Ben je eigenaar van een maatschappelijk gebouw of agrarisch bedrijf, lid van een energiecoöperatie of van een collectief? Heb je een groot dak op het oog waar mogelijk zonnepanelen op kunnen, maar vraag je je af wat de financiële en technische haalbaarheid is? Dan helpt Energie van Utrecht je graag verder met een advies op maat, met 50% korting (komt uit op € 300,- excl. BTW).

Quick-scan Zon-op-dak   Bekijk hier de voorwaarden

Zon-op-land en Wind-op-land

Bij projecten voor coöperatieve zonnevelden en windparken werkt een energiecoöperatie vaak samen met een projectontwikkelaar of is dat van plan. De projectontwikkelaar focust meestal op de technische kant van de projectontwikkeling en de energiecoöperatie zorgt dat de omwonenden goed geïnformeerd worden, mee kunnen investeren investeren en dat er een meerderheid voor het plan komt bij de gemeenteraad of de Provinciale Staten.

Om de verschillende uitgangspunten van de projectontwikkelaar en energiecoöperatie bij elkaar te brengen, is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Dat doe je in een samenwerkingsovereenkomst of samenwerkingscontract. Het servicepunt kan je hiermee helpen.

Daarnaast kunnen we je vanuit het servicepunt op weg helpen met de volgende aspecten:

 • ruimtelijk beleid; gemeentelijk, provinciaal en de RES,
 • vergunningen,
 • financieringen,
 • versterking van natuurwaarden,
 • hoe organiseer je de achterban en hoe ga je om met tegenstanders.

Per project is 10 uur advies mogelijk vanuit het servicepunt. Daarnaast is ondersteuning mogelijk via webinars en trainingen die we organiseren.

Hulp bij verkrijgen financiering 

Er bestaan verschillende subsidies en andere ondersteuning voor energiecoöperaties, met als doel de energietransitie te versnellen. Daarbij spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

 • haalbaarheid,
 • betaalbaarheid,
 • participatie,
 • samenwerking.

De Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht (UsET) is daarvoor het mechanisme in Utrecht. Het servicepunt helpt je op weg naar en ook binnen de UsET. We kunnen ondersteunen bij het schrijven, bespreken en indienen van plannen voor het aanvragen van deze provinciale subsidie. Eventueel verwijzen we naar andere (landelijke en internationale) organisaties die verder kunnen ondersteunen en/of naar andere subsidieregelingen en ondersteuning.

Contactpersoon is Ivo Thonon: ivo@energievanutrecht.nl

Voor grote duurzame opwekprojecten bestaat het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties van Energie Samen. Ivo Thonon helpt je bij het aanvragen van een lening bij het Ontwikkelfonds. Meer informatie over de UsET op deze website.

Stel een vraag

Een vraag over

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en interessante trainingen!