Servicepunt Warmte

Hét Servicepunt Warmte in de provincie Utrecht

Welkom bij Servicepunt Warmte

Het Servicepunt Warmte is er voor groepen bewoners en gemeenten. Als je samen met andere bewoners aan de slag wilt met energiebesparing en/of met duurzame warmtebronnen, staan wij voor je klaar. We hebben veel ervaring met buurten die samen verduurzamen. We laten zien hoe andere vergelijkbare groepen bewoners het hebben aangepakt en delen ons netwerk graag.    

De warmtetransitie in provincie Utrecht

In 2050 moeten alle 8 miljoen gebouwen in Nederland aardgasvrij zijn. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat voor 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. Vrijwel alle gemeenten hebben een warmtetransitievisie gemaakt. Daarin staat welke bijdrage de gemeente wil leveren aan het doel voor 2030. Om deze doelen te halen maken we gebruik van lokale duurzame warmtebronnen, die vaak op wijkniveau worden gerealiseerd. Daarom kun je zelf het initiatief nemen voor duurzame warmte in jouw wijk. De warmtetransitievisie voor jouw buurt is op te vragen bij de gemeente.

Waar kan je nog meer terecht?

Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. Dit onderschrijven niet alleen de Natuur en milieufederatie Utrecht en Energie van Utrecht. Landelijk zetten de vijf maatschappelijke organisaties van de Participatiecoalitie zich hier ook voor in. Deze vijf maatschappelijke organisaties staan voor een door bewoners gedragen energietransitie. Eentje waarbij bewoners nauw betrokken zijn en natuur hoog op de agenda staat. Zij geloven dat dát de weg is naar een duurzame energievoorziening. Om hieraan bij te dragen, bundelen zij de krachten van deze vijf organisaties op het gebied van bewonersparticipatie en natuur. Met als missie: Een maatschappelijk gedragen én natuurinclusieve energietransitie, waarbij bewoners als een volwaardige partij samenwerken met overheden en marktpartijen. 

  • Buurkracht vindt, verbindt en activeert bewoners met concrete aanpakken op straat- buurt- en wijkniveau, waaronder een plan voor het aardgasvrij maken van de wijk of buurt. 
  • LSA Bewoners richt zich op complexe stadswijken en brengt de lokale betrokken partijen bij elkaar om op zoek te gaan naar inclusieve aardgasvrije plannen. 
  • Energie Samen stelt bewonersinitiatieven in staat om zelf een plan te maken, een warmteoplossing te ontwikkelen en exploiteren. Voor een Utrechtse procesbegeleider kun je terecht bij Buurtwarmte Diensten Utrecht door hun lokale partner Energie van Utrecht.
  • Klimaatstichting HIER ontwikkelt kennis over participatie voor bewonersinitiatieven en gemeenten, en deelt deze via verschillende platforms. 
  • De Natuur en Milieufederaties: De twaalf Natuur en Milieufederaties bieden elk in hun eigen provincie ondersteuning aan bewonersinitiatieven en gemeenten en brengen deze samen. 

Weet je niet waar je het beste kunt aankloppen? Stel je vraag via het Servicepunt en wij wijzen je graag de weg! 

Stel een vraag

Een vraag over

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en interessante trainingen!