Warmteproject Vruchtenbuurt Den Haag

Hét Servicepunt Warmte in de provincie Utrecht

Warmteproject Vruchtenbuurt Den Haag

In de Haagse Vruchtenbuurt werken coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, de gemeente
Den Haag, infrapartner NetVerder en andere partijen samen aan een duurzame warmtevoorziening in de wijk.

Op verzoek van de projectpartners hebben drie experts van Energie Samen, de landelijke
koepel van energiecoöperaties, een adviesrapport opgesteld. Het biedt inzichten waar andere energiecoöperaties en bewonersinitiatieven veel aan kunnen hebben.
Kijk ook op www.warmindewijk.nl