Kansrijke gebieden aangewezen voor windenergie

Kansrijke gebieden aangewezen voor windenergie

De provincie heeft 11 januari 2024 een lijst met 27 locaties gepresenteerd die het meest kansrijk zijn voor windmolens. Afhankelijk van het aantal extra zonneparken komen er in de provincie ongeveer vijftig windmolens bij. Gemeenten krijgen de kans om de komende zes maanden zelf besluiten te nemen over locaties om duurzame energie op te wekken. Als het na een half jaar gemeenten niet lukt, dan zal de provincie zelf stappen ondernemen om windenergie mogelijk te maken.

12 januari 2024

Servicepunt Energie is positief over het door de provincie Utrecht gepubliceerde plan MER windenergie. In dit stuk worden verspreid over verschillende Utrechtse gemeenten 27 locaties voor het plaatsen van windmolens als meest kansrijk aangemerkt.

Geert Ritsema, projectleider energietransitie bij de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Servicepunt Energie: “Wij zijn blij met deze stap van de provincie. Windenergie is onmisbaar als we de klimaatdoelen willen halen.”

Windenergie heeft volgens Ritsema veel voordelen. Om net zo veel energie als een grote windmolen op te wekken, zijn ongeveer 20 hectaren (30 voetbalvelden) aan zonnepanelen nodig. Met windenergie wordt dus veel ruimte bespaard. Daarnaast is het een van de goedkoopste vormen van energieopwekking.

Ritsema wijst er op dat de provincie Utrecht de provincie is met de minste windmolens van alle Nederlandse provincies. In totaal staan er in Utrecht 16 windmolens. Ter vergelijking: in Flevoland zijn dat er inmiddels 691, in Noord-Holland 375 en in Friesland 374. “De provincie Utrecht loopt ver achter met de uitrol van windenergie, dus het is goed en logisch dat er nu een inhaalslag wordt gemaakt”, aldus Ritsema.

Ritsema plaatst nog wel als kanttekeningen dat de molens wat hem betreft zo veel mogelijk in lokale handen moeten komen en dat de aanleg natuur-inclusief moet gebeuren. “De aanleg van windmolens biedt goede kansen om de natuur te versterken, bijvoorbeeld door aanleg van groen rond de molens. Hiervan bestaan al mooie voorbeelden in de rest van het land, bijvoorbeeld het windpark Deil in Gelderland. Wij roepen de provincie Utrecht op zich door dit soort voorbeelden te laten inspireren.”

 

Tags: